تهران، شهرستان پردیس، منطقه کرشت، میدان البرز، بلوار خلیج فارس، مرکز توانبخشی اعصاب و روان مژده 02176253466 و 02176253465

روش های درمانی

گروه درمانی

فیلم

درمان رفتاری شناختی

کتاب

کار درمانی

هنر درمانی

 

خانواده درمانی

دارو درمانی

اســـکــیــزوفــرنــی چــیـسـت؟

اینستاگرام

مشاوره

 

تلگرام

 

تماس با ما

سوالات خود را از پزشکان ما بپرسید

اخذ تاییدیه و نظریه کمیسیون ساماندهی بیماران روانی مزمن استان

تکمیل فرمهای مربوطه توسط مددکار و روانشناس ستاد پذیرش

انجام آزمایشات کامل پزشکی شامل آزمایش خون و عکس از قفسه سینه

اخذ رضایت نامه از خود بیمار یا قیم قانونی وی در زمان پذیرش

خلاصه پرونده بستری در بیمارستان در صورت فقدان معرفی نامه از روانپزشک معالج مبنی بر وجود اختلال روانی

دوقطعه عکس ۴×۳

فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه بیمار و کپی کارت ملی و شناسنامه قیم یا سرپرست یا کلیه اعضای خانواده در صورتی که بیمار سرپرست خانوار باشد

تکمیل فرمهای پذیرش در داخل مرکز توانبخشی

گزارش مددکاری از وضعیت اقتصادی خانوار

قیم نامه یا گواهی بی سرپرستی از سوی مراجع قضایی برای بیماران مجهول الهویه یا بد سرپرست

آخرین مقالات

آدرس

تهران، شهرستان پردیس، منطقه کرشت، میدان البرز، بلوار خلیج فارس، مرکز توانبخشی مژده


شماره تماس
02176253466 و 02176253465

نقشه

آمار بازدید

پیوندها